Thông tin liên hệ

ĐÁ MỸ NGHỆ MINH CÔNG
 Trụ sở chính: Làng Nghề Đá Mỹ Nghệ Ninh Vân- Hoa Lư – Ninh Bình
 Xưởng sản xuất: Làng Nghề Đá Mỹ Nghệ Ninh Vân- Hoa Lư – Ninh Bình
 Xưởng trưng bày sản phẩm: Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình
 Hotline: 0888.696.585
 Email: damyngheminhcong1992@gmail.com